Ms Thảo Nguyễn

Đúng người và đúng thời điểm

Ai có duyên cũng sẽ đi cùng ta một đoạn đường, có thể là đoạn đường dài, có thể là đoạn đường ngắn, nhưng không ai sẽ đi trọn cùng mình từ đầu đến cuối cuộc đời kể cả cha mẹ, vợ chồng, con cái.

Xem chi tiết »