Vượt Qua Vòng An Toàn – Comfort Zone

Vùng an toàn – comfort zone là gì? Vùng an toàn là vùng mà ở đó mình thấy an toàn và thoải mái. Ví dụ như ở trong một ngôi nhà, góc phố hay thành phố quen thuộc, gặp gỡ những người đã quen thân… Ở vùng an toàn rất dễ chịu. Nhưng nếu ở …

Vượt Qua Vòng An Toàn – Comfort Zone Read More »