Đặt Mục tiêu và Lập Kế Hoạch cho Năm mới

Hôm nay đã là mùng 5 tết rồi. Người người, nhà nhà đã lại chuẩn bị bước vào một guồng quay mới. Nhiều lúc chúng ta cứ bị cuốn theo vòng xoay của những việc không tên, để rồi ngoảnh đi ngoảnh lại một năm trôi vèo như chớp mắt mà chúng ta vẫn chưa …

Đặt Mục tiêu và Lập Kế Hoạch cho Năm mới Read More »