VIẾT NHẬT KÝ CHO CON

Đã mấy tuần rồi, cứ bị cuốn vào công việc, nên quên viết nhật ký cho con. Sáng nay hối lỗi, mới lại lôi nhật ký ra viết. Mình có thói quen viết Nhật ký từ thời còn đi học. Rất chăm chỉ ghi lại cảm xúc. Mặc dù viết ra rồi cũng chẳng bao …

VIẾT NHẬT KÝ CHO CON Read More »