Chỉ cần có lần đầu tiên

Tất cả sự việc trên đời này đều có thể làm được, chỉ cần có lần đầu tiên! Lần đầu tiên chạy 3km liên tục không nghỉ Mấy hôm nay, mình đã luyện thể lực cho đợt huấn luyện cường độ cao vào cuối năm. Nói qua một chút, môn thể dục mà hồi giờ …

Chỉ cần có lần đầu tiên Read More »