Tag Archives: Can đảm là dám từ bỏ

Can Đảm Đôi Khi Chỉ Là Dám Từ Bỏ

Nguyễn Thị Thảo

Sáng nay dậy sớm, không dạy học, ngồi một mình, chợt nhớ những ngày này 6 năm về trước. Thời điểm này đúng sáu năm về trước là thời điểm mà mình đang ở giai đoạn đấu tranh tư tưởng khủng khiếp.   Cuối năm 2011, khi mình đang đi làm ở Sài Gòn thì…

0979.971.035