Tag Archives: Cách đạt mục tiêu nhanh nhất

MỤC TIÊU và CUỘC SỐNG

Đặt mục tiêu đôi khi không phải để hoàn thành hết tất cả các mục tiêu, mà để biết rằng, sống mà không có mục tiêu thì cũng giống như một con tàu lênh đênh vô định trên biển không biết đi đâu về đâu, sớm muộn cũng bị bão tố dập vùi

ĐẠT MỤC TIÊU NHANH HƠN BẰNG CÁCH NÀO!

Nguyễn Thị Thảo

Tại sao chúng ta ít khi đạt mục tiêu? Nhiều lúc, chúng ta cảm thấy như mình đã cố gắng hết sức, nhưng mục tiêu vẫn dưới mức mong đợi. Trăn trở, băn khoăn nhưng chúng ta cũng chẳng biết làm thế nào để đạt mục tiêu được. Bạn có muốn biết lý do và…

0979.971.035