Sức mạnh của Đội nhóm

Làm việc gì cũng vậy, làm một mình thì rất nhanh bị tụt năng lượng và tụt mất động lực ngùn ngụt ban đầu. Nhiều người trong số chúng ta thích làm việc một mình, và cảm thấy làm việc một mình rất hiệu quả. Tuy nhiên, làm việc một mình rất dễ bị nản …

Sức mạnh của Đội nhóm Read More »