Bàn Về Đọc Sách

Một cuốn sách đến đúng lúc, có giá trị lớn như gặp một người thầy lớn dẫn đường.  Quan trọng không phải là chúng ta đọc bao nhiêu mà chúng ta đọc, học và áp dụng được bao nhiêu từ sách.  Sách là người thầy dẫn đường Trong suốt nhiều năm trước, mình thường đọc …

Bàn Về Đọc Sách Read More »