Sức mạnh của Tập trung

Người ta hay nói nhiều đến sự tập trung, và chúng ta ai cũng biết rằng tập trung có một sức mạnh vô cùng lớn. Nhưng dường như, sự mất tập trung vẫn luôn hiện hữu, thách thức chúng ta mỗi phút mỗi giây. Mình là đứa nhóm I – lắm ý tưởng, đa mục …

Sức mạnh của Tập trung Read More »