Khu Vườn Tâm Trí

“Với thế giới bên trong, tâm trí là một khu vườn, suy nghĩ là một hạt giống. Với thế giới bên ngoài, thời gian là một khu vườn, hành động là một hạt giống” – Trích email của diễn giả Nguyễn Quang Ngọc Nhờ duyên lành, mấy hôm trước được chị bạn gửi tặng cuốn …

Khu Vườn Tâm Trí Read More »