Khoảng cách thế hệ

  Cuối tuần vừa rồi, trong buổi chia sẻ English Corner At Home – Hướng dẫn Ba mẹ đồng hành giao tiếp tiếng Anh cùng con ở nhà, Ms Mel Ji So có kể một chi tiết khiến mọi người trăn trở nhiều. Cô Mel kể, cô làm giám khảo trong cuộc thi hùng biện …

Khoảng cách thế hệ Read More »