Sự Đấu Tranh Của Hai Con Người Trong Một

Tối, trước khi đi ngủ, ngùn ngụt khí thế, cài đồng hồ 5h dậy. Quyết tâm với khí thế ngùn ngụt sáng mai dậy sớm tập thể dục/ đọc sách/ học Anh Văn. Sáng, đồng hồ reo. mắt nhắm mắt mở. Vẫn khí thế nhưng chỉ còn 50%. Một đứa bảo, thì nằm xuống một …

Sự Đấu Tranh Của Hai Con Người Trong Một Read More »