Author Archives: Trần Trung Huy

ĐỪNG HỌC KIẾN THỨC HÃY HỌC CÁCH ĐỂ LẤY ĐƯỢC KIẾN THỨC ĐÓ!

  Học kiến thức, kỹ năng là rất quan trọng, nhưng càng quan trọng hơn nữa, đó là chúng ta học được CÁCH HỌC kiến thức, kỹ năng đó. Nghe có vẻ rối rối đúng không? Nhưng thử nghĩ mà xem, nếu chúng ta chỉ học những gì người khác dạy cho chúng ta, mà…

BÍ MẬT CỦA THÓI QUEN!!!

  Ai cũng biết thay đổi thói quen – thay đổi cuộc đời. Ai cũng biết người thành công là những người có những thói quen rất tốt. Ai cũng biết hình thành thói quen tốt là vô cùng quan trọng. Nhưng không ai nói cho mình biết có cách nào để hình thành thói…

0979.971.035